Continuous Industrialization

Gentemot den traditionella uppdelningen mellan produktutveckling och industrialisering ser vi ett paradigmskifte mot att integrera Lean, Agile och DevOps-filosofier för att främja samarbete, kontinuerlig förbättring och snabb anpassning i tillverknings- och designprocesser.

Hur Lean Portfolio Management kan hjälpa ditt företag att blomstra i en utmanande ekonomi

Lean Portfolio Management (LPM) kan hjälpa organisationer att navigera dessa utmaningar och fatta informerade investeringsbeslut. Det här inlägget kommer att undersöka några viktiga metoder inom LPM och utforska hur de kan hjälpa dig att spara tid och resurser samtidigt som du vet tidigt att du gör rätt investeringar.

Ett samtal om det Agila Manifestet med Emanuel Tunbjer och Peter Antman

Peter Antman och Emanuel Tunbjer från We Are Movement träffades en kväll i februari för ett samtal om det Agila Manifestet som fyller 20 i år. I det här inspelade webbinariet pratar de både om personliga reflektioner, hur deras resa i det Agila ekosystemet i Sverige har varit i både små team och stora organisationer, vad som varit bäst och värst, och vad de ser komma som nästa uppgift att ta sig an ur ett Agilt och hållbart perspektiv.

Go to Top