BLOGG

Scrum Mastern hjälper teamet att känna trygghet

Vi pratade med We Are Movement Associated Trainer och konsult Eji Stenlund om hennes erfarenheter av att coacha Scrum Master i att arbeta med team och bygga psykologisk trygghet.

Vad fick dig att bli intresserad av att bygga team?
Jag är oerhört intresserad av authentisk kontakt. Dvs vad som gör att vi människor på riktigt kommer nära oss själva och varandra. Det handlar mycket om att skapa en miljö med hög psykologisk trygghet och möjliggör den resan till att jobba riktigt bra ihop. Detta är grunden som ska sedan bära huset 😊

Vad skiljer Scrum master och linje chefens roll?
Det skiljer sig en del från företag till företag, men generellt skulle jag säga att linjechefen har oftast ett budgetansvar och personalansvar, medan Scrum master coachar teamet i sin resa att bli ett välmående och högpresterande agilt team.

Har du några tips till nyblivna Scrum Masters?
Jag använder ofta liknelsen med att bygga ett hus. Teamet behöver lära sig använda verktygen i sin Lean Agile verktygslåda, och också förstå i vilken situation de olika verktygen behövs och i vilket syfte.

Safe principerna och lean agila värderingar är oerhört viktigt för att hjälpa teamet förstå- och flytta fokus till varför vi jobbar som vi gör. Dvs varför behövs verktygen och sedan kommer hur: et. Det ökar delaktigheten och gör att teamet kan själva använda rätt verktyg utifrån situationen.

Upcoming Online Courses

jan 29

Ledarskapsmodellen – Bokcirkel Online

januari 29, 2024 - mars 29, 2024