BLOGG

Continuous Industrialization

Gentemot den traditionella uppdelningen mellan produktutveckling och industrialisering ser vi ett paradigmskifte mot att integrera Lean, Agile och DevOps-filosofier för att främja samarbete, kontinuerlig förbättring och snabb anpassning i tillverknings- och designprocesser.

  • Traditionella brister: Historiskt sett har produktutveckling och industrialisering behandlats som separata faser, vilket har lett till problem på grund av antagandet om designstabilitet.
  • Kontinuerlig förbättring: Det finns ett behov av iterativa processer, ständigt samarbete och sömlös integration mellan produktutveckling och industrialisering.
  • Automation och samarbete: Investeringar i infrastruktur som stöder samarbete och automatiserad verifiering är avgörande för effektiv kontinuerlig industrialisering.

Traditionellt sett var produktutvecklingen i stort sett avslutad innan industrialiseringsfasen började, eller så pågick den parallellt men var inte integrerad. Viktigt är att dessa två faser vanligtvis utförs av två olika delar av organisationen. En av huvudorsakerna till denna uppsättning är en överdriven tro på att en produkts design kan vara ”färdig” och att designen kommer att förbli stabil nog för att industrialiseringsprocessen endast behöver göras en gång. Även med koncept som ”design för tillverkning”, där produkten ska designas för tillverkning från början, finns det en risk att tro att vi kan designa den perfekta produkten och sedan bara producera den.

I verkligheten går processen fram och tillbaka. Det är först när vi testar något i produktion som vi verkligen lär oss om det fungerar eller inte, detta gäller särskilt för rampad produktion där vissa problem med produktdesignen endast visar sig i storskalig volym. Behovet av att lösa dessa problem kan kräva en arbetsgrupp med representanter från många delar av organisationen som försöker lösa det aktuella problemet.

Istället för att bara samarbeta i kristider behöver vi integrera produktutvecklingsprocesser och utvecklingsprocesser för produktionssystem sömlöst. Detta perspektivskifte kan revolutionera hur vi tänker på att bygga och förändra tillverkning och produktsystem. Produktdesignen kan ständigt förbättras och det kan även tillverkningsprocessen. Det vi behöver bygga är en förmåga att ständigt uppdatera produktdesignen och snabbt industrialisera den nya designen. Rörelser som Lean, Agile och DevOps har länge insett att tidigt och ofta samarbeta tvärs över hela org är nyckeln till att bygga en sammanhållen kundleverans tillsammans.

Detta kräver ett djupare samarbete mellan företagets avdelningar, från produktutveckling och industrialisering till inköp och finans. Men det handlar inte bara om arbetssätt, investeringar måste göras i infrastruktur som stödjer detta arbetssätt. Mest kritiskt är att verifiera att produkten fortfarande fungerar efter en design- eller tillverkningsprocessändring. För att göra detta kostnadseffektivt måste verifieringen automatiseras. Detta kan åstadkommas med både simuleringar och fysiska verifieringsrobotar, men det behövs för att snabbt kunna gå framåt.

Kontinuerlig Industrialisering är en rörelse som syftar till att utforska hur vi kan bygga vidare på lärdomarna från Lean Product and Process Development, DevOps och Continuous Delivery för att få ut riktiga produkter i händerna på kunder snabbare. Perspektivet är att industrialiseringen bör stödja iterativa ökningar dagligen och den bör ses som en pipeline av värdefulla uppdateringar. Vi har gjort det tidigare inom Lean-rörelsen, och vi har sett hur det kan tillämpas inom Agile och DevOps-rörelsen. Det är dags att återta det industriella sammanhanget som Lean kom från. Det är dags att se och optimera din Kontinuerliga Industrialiseringspipeline.

Intresserad av detta samtal? Träffa oss på We Are Conference där Kontinuerlig Industrialisering kommer att diskuteras och du kan delta i en unik efterskonferensworkshop som pågår en dag.

Upcoming Events

sep 09

Indirekt Ledarskap – Bokcirkel Online

september 9 - november 11
sep 16

Ledarskapsmodellen 2.0 – Bokcirkel Online

september 16 - november 18
sep 24

SAFe 6.0 Release Train Engineer i Stockholm

september 24 - september 27
okt 08

Leading SAFe i Stockholm

oktober 8 - oktober 10
okt 14

Implementing SAFe 6.0 i Stockholm

oktober 14 - oktober 18