BLOGG

SAFe Summit 2024 reflektioner

Vår utbildare och konsult Jesper Hoffstedt summerar sina reflektioner från 2024 års europeiska SAFe Summit i Berlin.

  • Lean-Agile inom hårdvara fungerar verkligen – och eftersom det är svårare behöver vi hålla oss till principerna
  • Hitta leverantörer som passar din storlek för att möjliggöra partnerskap över kontraktsförhandling
  • SAFe förbättrar vägledning för Enorma Värdeflöden, AI och Affärsanpassning
  • SAFe Next – fokus på enkelhet

Validerat lärande

Eelco Rustenburg och Gladwell Academy anordnade ett två timmars meetup om ’Scaling Agile for Hardware’. Efter flera år som lean-agil coach i en hårdvaruinriktad miljö ser jag bara anledningar till att en lean-agil ansats skulle vara extremt fördelaktig för utveckling av hårdvaruprodukter. Det var betryggande att höra att Eelco delade samma insikter efter mer än ett decennium av coaching inom hårdvaruintensiva transformationer.

När vi diskuterar det andra värdet i det agila manifestet, ersätter jag vanligtvis ”mjukvara” med ”lösning”. Eelco Rustenburg erbjuder en insiktsfull twist: ”Validerat lärande framför omfattande dokumentation”, vilket ligger i linje med principerna för set-baserad design och hur vi närmar oss funktionsuppdelning. Ofta ligger vårt fokus inte enbart på att lansera produktfunktioner utan på att validera lärande genom Exploration-Features med målet att lära oss effektivt genom minimalt livskraftiga experiment – eller som Eelco formulerar det, ”Det dummaste vi kan göra för att lära oss mest?”. Mötesdeltagarna fick även flera andra värdefulla insikter:

  • Flytta dina beslutspunkter från före till efter; det är ett empiriskt system.
  • Slicing of Features är en kontaktsport, ta in personer med olika perspektiv i rummet.
  • Behåll dina beslutspunkter (inte gates) och gå igenom alla vid varje PI.

SAFe Now

Tre stora ramverksuppdateringar presenterades på konferensen.

Artikeln Operating Value Streams for Large Solution Development utforskar två mönster för att organisera värdeflöden i storskalig lösningutveckling, som lastbilar och rymdfarkoster, med användning av SAFe. Mönstret ”Nested Value Stream” grupperar stora lösningståg som delar samma strategi, finansiering och slutkundsolution, optimerat för hastighet. I kontrast består mönstret ”Value Stream Network” av mer oberoende tåg med egna avsikter, färdplaner och livscykler, ofta i ett leverantör-konsumentförhållande, optimerat för skalekonomi. Dessa mönster drar nytta av verkliga kundupplevelser och den bredare lean-agila kunskapsbasen.

Den uppdaterade artikeln Artificial Intelligence in SAFe skissar strategier för att bli ett AI-centrerat företag för att förbättra kundvärdet och arbetskraftsförstärkning med AI. Den detaljerar hur AI-verktyg kan gagna varje SAFe-roll, med betoning på fyra nyckelområden för att accelerera affärsresultat: intelligenta kundlösningar, optimerat värdeflöde, förbättrade kundinsikter och ökad arbetsproduktivitet. Med betoning på AI:s vikt, hävdar den, ”AI kommer inte att ersätta dig, men en person som använder AI kommer,” understryker att denna princip gäller företag och organisationer lika.

Measurable Business Outcomes with SAFe skisserar ett nytt verktyg av Scaled Agile designat för att koppla lean-agila transformationer framgång till konkreta affärsresultat. Det underlättar samarbete mellan affärens huvudintressenter och Lean-Agile Center of Excellence (LACe) för att säkerställa strategisk samklang upp till styrelsenivå. Förnärvarande i beta och We Are Movement är auktoriserat att facilitera denna lovande workshop.

SAFe Next

Huvudmetodologen Andrew Sales målade en vision för den kommande versionen av SAFe. Ramverket passerar ”The new chasm” och når den sena majoriteten och temat var förenkling där ramverket behöver vara lättare att konsumera. Stora problem behöver medvetet brytas ner i mindre, enklare delar. Den Stora Bilden/Ramverket/Översikten behöver förenklas medan det kompletta kunskapskroppen kommer att paketeras i artiklar som följer en röd tråd. Om du vill få detaljerad kunskap finns den där, men inte överallt.

Intresserad av detta samtal? Träffa oss på We Are Conference där Kontinuerlig Industrialisering kommer att diskuteras och du kan delta i en unik efterskonferensworkshop som pågår en dag.

Upcoming Events

sep 09

Indirekt Ledarskap – Bokcirkel Online

september 9 - november 11
sep 16

Ledarskapsmodellen 2.0 – Bokcirkel Online

september 16 - november 18
sep 24

SAFe 6.0 Release Train Engineer i Stockholm

september 24 - september 27
okt 08

Leading SAFe i Stockholm

oktober 8 - oktober 10
okt 14

Implementing SAFe 6.0 i Stockholm

oktober 14 - oktober 18