Laddar Courses & Events
Detta course har redan ägt rum.
UL

Utvecklande Ledarskap (UL)

with Carl Starendal
kr
3+1 dagar februari 28 - mars 1 Hotel J

”Bra samspel mellan handledarna som var modiga och öppna som var i sitt sätt att vara. De skapade ett utrymme för oss där vi också kunde vara sårbara, öppna och modiga.”

”Nyttigt för mig att få verktyg för att reflektera om mitt ledarskap och mitt sätt att agera i den rollen.”

”Kursen gav en tydlig bild av mitt ledarskap och hur jag ska bli bättre samt mer fördjupad förståelse för ledarskap överlag.”

Tidigare tillfällen av kursen Utvecklande Ledarskap har hos We Are Movement en Net Promoter Score (NPS) på: 100

Utbildningen är skapad av Försvarshögskolan och bygger på deras etablerade och väl beforskade ledarskapsmodell. Den är riktad till dig som är chef, ledare eller har en annan roll och önskar skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa hos både dig själv och dina medarbetare. Den här kursen är även en bra match för ledare och organisationer som jobbar med Agil/Lean metodik i hög förändring, med hög komplexititet och som vill fortsätta utvecklas.

KURSÖVERSIKT

Målet med utbildningen är att förbättra ditt egna ledarskap genom att lära dig om Försvarshögskolans Ledarskapsmodell samt att öka din förmåga att leda och samarbeta med andra.

Du kommer att få möjlighet att lära mer om dig själv och ditt ledarskap, reflektera och få användbara verktyg för att hjälpa dig, dina medarbetare och din organisation att utvecklas.

En av handledarna i den här kursen är Carl Starendal, som är certifierad handledare i ledarskap vid Försvarshögskolan, expert i Agil metodik samt SAFe Fellow. Det innebär att du under den här kursen kan få extra stöd och rådgivning för att koppla utvecklande ledarskap till att leda Agila team, tåg och organisationer.

VEM ÄR DEN HÄR KURSEN FÖR

 • Executive Managers
 • Linjechefer
 • Grupp- och teamchefer
 • Release & Solutions Train Engineers (STEs)
 • Program och projektledare
 • Scrum Masters & Produktägare
 • Agila coacher

UPPLÄGG

 • Utbildningen utförts i internatform på hotell under tre dagar där även kvällarna används. Tio veckor efter utbildningen genomförs en heldag för återkoppling och djupare reflektion för alla deltagare.
 • Kursen genomförs med mellan 9 och 20 deltagare.
 • Innan utbildningen kommer de personer du leder att bedöma dina ledarskapsförmågor. Med hjälp av kursen kommer du att skapa en plan för ditt framtida ledarskap. Du kan välja 6-10 personer för att göra bedömningen som görs online.

UTBILDNINGENS DATUM

Det här kurstillfället körs över fyra dagar uppdelat i två sessioner:

 • 2024-02-28 – 2024-03-01 – Grundkurs (heldagar på plats med övernattning)
 • 2024-05-08 Fördjupningsdag (en heldag på plats/i person)

FÖRKUNSKAPER

Alla som är involverade i en ledarroll, inklusive chefer och ledare på alla nivåer, kan delta i utbildningen och det är inget krav att du har ett formellt personalansvar för att delta.

Kursen kräver inte hellet något ”främlingsskap” det vill säga att man kan gå den med andra som man jobbar med i sin egen organisation.

ÄMNEN

 • ULL – Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning

 • Den forskningsbaserade Ledarskapsmodellen

 • Tillämpa ett Utvecklande Ledarskap som ledare

 • Använda ett Konventionellt Ledarskap på rätt sätt

 • Minska mängden Destruktivt Ledarskap

 • Personlig feedback på ditt ledarskap

 • Metod för personlig ledarutveckling

 • Skapa en personlig utvecklingsplan

UTVECKLANDE LEDARSKAP & LEDARSKAPMODELLEN

Konceptet Utvecklande ledarskap (UL) är skapad utifrån Försvarshögskolans forskningsbaserade Ledarskapsmodell som i sin tur bygger på den världsomfattande och etablerade forskningen inom ”Transformational Leadership”.

UL som modell och utbildning har i försvarshögskolans forskning visat sig ha positiv påverkan på en organisations resultat och skapar starka förutsätttningar för medarbetare att ta eget ansvar och skapa egen, inre motivation kopplat till arbetet. Det anses också vara den ledarmodell som bäst passar för nästa generation av medarbetare.

Ett Utvecklade Ledarskap kännetecknas av att ledaren agerar som en förebild och tar upp moraliska och etiska frågor, samt agerar utifrån en synlig och förståelig värdegrund.

Ledarskapsmodellen
Vi erbjuder även en faciliterad bokcirkel online i boken Ledarskapsmodellen som utgör också den teoretiska grunden för kursen Utvecklande Ledarskap.

MER LÄSNING

INKLUDERAT

 • 3+1 dagar högkvalitativ utbildning med Carl Starendal och en till handledare

 • Kursmaterial och arbetsbok

 • Kurslokaler och hotell med hög kvalitet

 • ULL – Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning

 • Helpension och eget hotellrum kursens första tre dagar

 • Extra material och stöd för att även länka samman Agilt & Lean arbetsätt med Utvecklande Ledarskap och UL modellen

INSTRUCTORS

Carl Starendal

Carl Starendal

Carl Starendal är en erfaren ledare som har flera årtioenden av erfarenhet som entreprenör, chef & ledare i ett flertal sektorer. Han är även en framstående föreläsare & talar ofta publikt om ledarskap och agil produktuveckling och en populär mentor & rådgivare samt en av Försvarshögskolans utbildade och certifierade handledare inom Utvecklande Ledarskap.

Carl är även som SAFe Fellow en av personerna bakom det agila ramverket SAFe samt en av skaparna och nyckelpersonerna bakom certifieringskursen för Release Train Engineers (RTE).

EARLY BIRD TICKETS

Utvecklande Ledarskap (UL)

with Carl Starendal

REGULAR TICKETS

Utvecklande Ledarskap (UL)

with Carl Starendal

Utvecklande Ledarskap (UL)

 • with Carl Starendal

 • 3+1 dagar februari 28 - mars 1

 • Hotell J, Ellensviksvägen 1 Stockholm, 13152 Sweden

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available

The fine print

Cancellations done up to 30 days before the course start date will not be charged and all paid fees will be reimbursed.
Cancellations done up to 10 days before the course start date will be charged 50% of the course fee.
Cancellations done within 10 days before the course start date will be charged the full course fee.

All prices are excluding VAT.
VAT will be added to all prices during checkout, depending on your country of residence.

INTERESTED IN AN INHOUSE OR ONLINE AGILE CLASS?

Are you interested in this course as a inhouse class at your company or even an online course?
Our trainers are happy to talk about including your specifics in the training. Just Contact us and we’ll get back to you as soon as possible!