Laddar Courses & Events
Book Circle IL

Indirekt Ledarskap – Bokcirkel Online

with Carl Starendal
3900 kr
5 tillfällen september 9 - november 11 Onlineutbildning (Svensk tidszon)

ÖVERSIKT

Du kommer att läsa boken Indirekt Ledarskap tillsammans med Carl Starendal och andra deltagare under 10 veckor, och du kommer att lära dig om den forskningsbaserade modellen för Indirekt Ledarskap från Försvarshögskolan samt även få praktiska tips och råd för hur du kan använda insikter från den i ditt dagliga arbete som ledare och/eller chef.

Som en avslutning och extra addition på bokcirkeln så kommer vi även att läsa material från MIT & Peter Senge om lärande organisationer och systemtänkande för att knyta det till materialet och ideerna i boken.

Då Carl Starendal även är en internationellt erkänd expert på moderna arbetsätt (Agila & Lean metoder & ramverk) så kommer bokcirkeln även knyta an till hur vi på ett effektivt sätt kan agera som indirekta ledare i och för Agila team, tåg, värdeströmmar och organisationer.

Rent praktiskt, så kommer du att läsa en del av boken varannan vecka för att sedan träffa Carl och de andra deltagarna och diskutera innehållet och gemensamt reflektera över insikter, vad det betyder och hur det kan användas i det dagliga arbetet.

BOKCIRKELNS FORMAT

 • Bokcirkeln hålls online på svenska med 6–12 deltagare.
 • Den består av 5 träffar, varannan vecka via videokonferens i applikationen Discord, 14:00–15:30 svensk tid
 • Varje träff har en föreläsningsdel från Carl, kopplad till innehållet, följd av en öppen diskussion med frågor från deltagarna och en genomgång av det vi läser inför nästa träff samt kommande veckas reflektionsuppgift, som man gör offline i egen takt.
 • Under och efter bokcirkeln, har du tillgång till en gemensam gruppchatt i applikationen Discord, där vi delar extra artiklar, idéer, reflektioner från materialet, och där du även kan nå de andra deltagarna och Carl Starendal under och efter bokcirkeln om du har frågor eller vill diskutera något.
 • Du behöver själv beställa boken, som kostar 390 kr online, så att du hinner läsa den första delen innan första träffen. Du får instruktioner för hur du gör det när du anmält dig.”

VEM SKA DELTA I DEN HÄR BOKCIRKELN

 • Ledare och chefer
 • Linjechefer
 • Affärsägare
 • RTEer och Solution Train Engineers (STEer)
 • Program och project ledare
 • Scrum Masters
 • Agila Coacher

SESSIONER ONLINE

 • 9e September 14:00-15:30 – Träff 1: Indirekt ledarskap – en teoretisk modell, Ledarskapsmodellen & Emotioner på hög chefsnivå (41 sidor att läsa)
 • 23e September 14:00-15:30 – Träff 2: Ledarskapets containerfunktion, Formella och informella processer, Hierarki och horisontella länkar & Indirekt ledarskap under vardagsstress (42 sidor att läsa)
 • 7e Oktober 14:00-15:30 – Träff 3: Indirekt ledarskap under akut stress, Den indirekta ledaren som person & Att utvecklas som indirekt ledare (42 sidor att läsa)
 • 21a Oktober 14:00-15:30 – Träff 4: Extra Innehåll – Systemtänkade & Peter Senge/MIT (20 sidor att läsa)
 • 11e November 14:00-15:30 – Träff 5: Workshop – moderna (Agila & Lean) arbetsätt och Indirekt Ledarskap (ingen läsning)

BOK: INDIREKT LEDARSKAP

Indirekt Ledarskap

Indirekt Ledarskap – Det högre ledarskapets ”mjuka” sidor

Det Indirekta Ledarskapet kännetecknas av att effekterna vi söker i ledarskapet är flera steg, led eller nivår bort från där vi har direkt påverkan och då vi måste ”leda på avstånd och genom andra”. Ett väl utfört Indirekt Ledarskapet har mycket gemensamt med det kraftfulla och direkta Utvecklande Ledarskap som finns beforskat i Ledarskapsmodellen men här är de primära vägarna att nå ut handlingsinriktat genom länkar, imageinriktat i hur vi uppfattas på distans och genom att skapa förutsättningar för tillit i organisationen.

Ledarskapets former och svårigheter skiljer sig åt beroende på den organisationsnivå man befinner sig på. Det indirekta ledarskapet – IL – skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom den rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att kunna hantera olika parallella tidsskalor som snabba beslut och strategiskt långsiktigt beslutsfattande, man behöver även balansera såväl direktiv uppifrån som krav och förväntningar nedifrån.

MER LÄSNING OM INDIREKT LEDARSKAP

INKLUDERAT I BOKCIRKELN

 • Högkvalitativ facilitering av Carl Starendal

 • Fem sessioner online på 90 minuter vardera

 • Förberett läromaterial inför varje workshop

 • Certifikat om deltagande

INSTRUCTORS

Carl Starendal

Carl Starendal

Carl Starendal är en erfaren ledare som har flera årtioenden av erfarenhet som entreprenör, chef & ledare i ett flertal sektorer. Han är även en framstående föreläsare & talar ofta publikt om ledarskap och agil produktuveckling och en populär mentor & rådgivare samt en av Försvarshögskolans utbildade och certifierade handledare inom Utvecklande Ledarskap.

Carl är även som SAFe Fellow en av personerna bakom det agila ramverket SAFe samt en av skaparna och nyckelpersonerna bakom certifieringskursen för Release Train Engineers (RTE).

EARLY BIRD TICKETS

Indirekt Ledarskap – Bokcirkel Online

with Carl Starendal

REGULAR TICKETS

Indirekt Ledarskap – Bokcirkel Online

with Carl Starendal

Indirekt Ledarskap – Bokcirkel Online

 • with Carl Starendal

 • 5 tillfällen september 9 - november 11

 • Onlineutbildning (Svensk tidszon),

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Indirekt Ledarskap Bokcirkel Online September 2024
3 900 kr
Obegränsat

The fine print

Cancellations done up to 30 days before the course start date will not be charged and all paid fees will be reimbursed.
Cancellations done up to 10 days before the course start date will be charged 50% of the course fee.
Cancellations done within 10 days before the course start date will be charged the full course fee.

All prices are excluding VAT.
VAT will be added to all prices during checkout, depending on your country of residence.

INTERESTED IN AN INHOUSE OR ONLINE AGILE CLASS?

Are you interested in this course as a inhouse class at your company or even an online course?
Our trainers are happy to talk about including your specifics in the training. Just Contact us and we’ll get back to you as soon as possible!