VIDEO

Video: Hur Kubernetes möjliggör plattformsteam från Team Topologies

Team Topologies-modellen är ett bra verktyg när man designar både modulgränser i arkitekturen och skapar naturliga ansvarsområden för team. I denna video diskuterar vår partner Fredrik Viljesjö det specifika exemplet på hur man skapar ett plattformsteam kring "Kubernetes as a Service".

Upcoming Events

nov 12

SAFe för Arkitekter i Stockholm

november 12 - november 14
nov 26

SAFe DevOps med värdeströmskartläggning

november 26 - november 27