VIDEO

Ledarskapslabbet 2. 0 – Yasir Shamsudin

Yasir Shamsudin - Chefens roll i det dubbla operativsystemet

Läs mer om labbet och kommande träffar i rummet och online här: wearemovement.se/tll

Upcoming Events & Courses with Carl Starendal

tis 28
sep 09

Indirekt Ledarskap – Bokcirkel Online

september 9 - november 11
sep 16

Ledarskapsmodellen 2.0 – Bokcirkel Online

september 16 - november 18
sep 24

SAFe 6.0 Release Train Engineer i Stockholm

september 24 - september 26
okt 14

Implementing SAFe 6.0 i Stockholm

oktober 14 - oktober 18
nov 12

Utvecklande Ledarskap (UL)

november 12 - november 14