VIDEO

Video: Att jobba Agilt med SAFe och underleverantörer, stora som små.

Christian Anderssons presentation om att jobba Agilt med SAFe och underleverantörer, stora som små från We Are Conference 2021.

Underleverantörer och deras leverans kan spela en stor roll för ditt värdeflöde. Relationen till en leverantör bestäms och hanteras ofta traditionellt och ofta inte utifrån Lean-Agila principer. Detta tillsammans med erfarenheter från att ha jobbat med SAFe i leverantörsgränssnittet från bägge håll är fokuset för den här presentationen av Christian Andersson från We Are Movement.

Den här videon spelades in på ”We Are Conference 2021”

De slides som visas i kan laddas ner här: Att jobba Agilt med SAFe och underleverantörer, stora som små

UPCOMING COURSES AND MEETUPS

mån 15

Implementing SAFe 6.0 i Stockholm

april 15 - april 19
tis 16
mån 22

SAFe Scrum Master i Stockholm

april 22 - april 23
ons 24
maj 21

Utvecklande Ledarskap (UL)

maj 21 - maj 23