Laddar Courses & Events

Med mer än två decennier som konsult inom flera domäner och roller har Christian en djupgående kunskap om organisationer i allmänhet, men produktutvecklingsorganisationer i synnerhet. Christian har arbetat inom många områden inom utveckling, från test till projektledning, produktplanering, processutveckling, kvalitetsledning och regelefterlevnad.

Som förändringsagent har Christian rådgivit och lett flera Lean-Agila transformationer, ofta i organisationer som utvecklar komplexa produkter med hårdvara, elektronik och mjukvara. Han är certifierad SPC och har tränat flera hundra personer i SAFe under åren, och han är en högt ansedd tränare.

Videor

 

 

 

LinkedIn

Christian Andersson on LinkedIn

Inga resultat hittades.