Laddar Courses & Events
SAFe LPM

Lean Portfolio Management i Stockholm

with Emanuel Felix Tunbjer
23900 kr
3 days oktober 15 - oktober 17 Helio Slussen

Djupdyk i alla delar av Lean-Agil Portföljstyrning i den här tredagarskursen i Stockholm. Efter kursen kommer du att ha djup insikt Lean Portfolio Management –  en av kärnkompetenserna i Business Agility och ha förmåga och verktyg att ta nödvändiga steg för att implementera SAFe LPM i din organisation.

ÄMNEN INOM LEAN PORTFÖLJSTYRNING

 • Vad är Lean Portfolio Management (LPM)

 • Etablera strategi och vision för portfolion

 • Arbeta med epics för att realisera strategin

 • Arbeta annorlunda med finansieringsbeslut

 • Managera flödet i portföljen med Portfolio Kanban

 • Agila arbetssätt i portföljen med LACE, PMO och Communities of Practice

 • Lean-Agil uppföljning och mätetal

 • Measuring the LPM performance

VEM SKA GÅ KURSEN

Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom Lean och Agil portföljstyrning, och kunna stödja din organisations Agila transformation från ett lednings- och styrningsperspektiv.
Därför riktar sig utbildningen till management, ledare och chefer, programledare, Agila coacher, förändringsledare, PMO, controllers, Product management, utvecklingschefer, enterprise arkitekter, Release Train Engineers och andra som behöver få en hög insikt i hela systemet för större Agila transformationer.

SAFe LPM ÖVERSIKT

Att arbeta med en organisations portfolio ställer många frågor kring hur vi ska klara av att realisera hela organisationens strategi och hur vi bäst skall strukturera utvecklingsarbetet. Under den här 3-dagarsutbildningen i Lean Portfolio Management arbetar vi oss igenom principer och metoder för hur vi kan göra detta på ett smidigt och Agilt sätt, samtidigt som vi tillfredsställer organisationens behov av styrning, uppföljning och målinriktat kundfokuserat arbete som levererar på uppställda mål. Utbildningen innehåller en mix av lärande och workshop-arbete, som syftar till att du som deltagare skall kunna ta med dig en initial plan för hur ni skall kunna transformera til en Agil portfolio.

Vi går bland annat igenom hur du kan arbeta med och kommunicera strategiska mål i form av Objectives and Key results (OKR), hur du kan bygga upp din portfolio kanban och prioritera stora initiativ utifrån ett ekonomiskt synsätt med kunden i centrum. Vi diskuterar också hur vi kan arbeta med delaktighet i budgetering – Participatory budgeting, hur vi fördelar budget och följer upp resultat.

Efter genomförd utbildning kan du certifiera dig till Portfolio Manager – en certifiering som också ger dig tillgång till ett digert material med workshops med mera för ditt fortsatta Agila portfolio-arbete.

Som deltagare kommer du att kunna tydliggöra ert behov av förflyttning med hjälp av flera Portfolio Canvas och identifiera prioriterade initiativ för att uppnå det framtida läget för er portfolio. Utbildningen ger också insikter i hur ni skapar budget baserade på värdeströmmar, riktlinjer för ekonomiska beslut i organisationen, och hur ni etablerar mätetal för er organisations förmågor.

Lean Portfolio Management är utbildningen du behöver för att få insikt och kunskaper i hur du använder SAFe, Lean och Agile för att skapa mer kundnytta och högkvalitativa hållbara resultat i din organisation.

Förutsättningar

För att få mesta möjliga ut av utbildningen rekommenderar vi att du som går kursen är familjär med Agila koncept och principer, och du har antagligen redan gått en kurs i SAFe såsom Leading SAFe eller en PO/PM-kurs.

INKLUDERAT I KURSEN LEAN PORTFOLIO MANAGEMENT

 • Högkvalitativ utbildning och handledning av en erfaren praktiker och utbildare från We Are Movement

 • Medlemskap i We Are Movement Slack Community

 • Ett års medlemskap i Scaled Agiles community online

 • Fysisk & digital arbetsbok

 • Inkluderat certifieringsprov för Certified Lean Portfolio Manager online efter genomförd kurs

 • Lean Coffee uppföljningssession efter kursen

INSTRUCTORS

Emanuel Felix Tunbjer

Emanuel Felix Tunbjer

Emanuel Felix Tunbjer är en senior Agil coach och rådgivare med två decenniers erfarenhet av att arbeta med, leda och utbilda i Agila värderingar och praktiker. Han har stött och rådgivit en mängd stora organisationer i alla möjliga branscher på deras Lean och Agila transformationsresor som en oberoende rådgivare med stora framsteg.

Emanuel arbetade utifrån Agila värderingar och principer redan vid tiden då manifestet skrevs. Sedan dess har han en stark passion för att guida organisationer, företag, ledare och team till att lyckas skapa ett system där arbetsformerna präglas av kreativitet och innovation, där Agilt tänkande stimulerar experimenterande, värdeskapande budgetering och styrning och ett genomgående flöde av värde i hela organisationen.

Med hans erfarenheter från management, strategisk planering, produkt- och tjänsteutveckling baserat på Lean och Agile är Emanuel en mycket uppskattad utbildare och rådgivare.

EARLY BIRD TICKETS

Lean Portfolio Management i Stockholm

with Emanuel Felix Tunbjer

REGULAR TICKETS

Lean Portfolio Management i Stockholm

with Emanuel Felix Tunbjer

Lean Portfolio Management i Stockholm

 • with Emanuel Felix Tunbjer

 • 3 days oktober 15 - oktober 17

 • Peter Myndes Backe 16 Stockholm,

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
LPM oktober
24 900 kr 23 900 kr
Obegränsat

The fine print

Cancellations done up to 30 days before the course start date will not be charged and all paid fees will be reimbursed.
Cancellations done up to 10 days before the course start date will be charged 50% of the course fee.
Cancellations done within 10 days before the course start date will be charged the full course fee.

All prices are excluding VAT.
VAT will be added to all prices during checkout, depending on your country of residence.

INTERESTED IN AN INHOUSE OR ONLINE AGILE CLASS?

Are you interested in this course as a inhouse class at your company or even an online course?
Our trainers are happy to talk about including your specifics in the training. Just Contact us and we’ll get back to you as soon as possible!