Project Description

”Kursen gav mig en positiv syn på hur situationen ser ut i min organisation och en mängd insikter av bra och hjälpfulla steg vi kan ta för att hantera portföljen i framtiden.

”Emanuel  är verkligen engagerande och har en nyfiken attityd kombinerat med en djup kunskap och erfarenhet på området. Och, viktigast av allt, han är benägen att ta dela med sig av många relevanta exempel för specifika frågor och situationer. Mycket hjälpsamt.”

”Jag lärde mig mycket och fick mycket inspiration till att utveckla min organisation och mig själv. Tack!”

Genomsnittligt Lean Portfolio Management Course Net Promoter Score (NPS) på We Are Movement: 82

ÄMNEN INOM LEAN PORTFÖLJSTYRNING

 • Vad är Lean Portfolio Management (LPM)

 • Etablera strategi och vision för portfolion

 • Arbeta med epics för att realisera strategin

 • Arbeta annorlunda med finansieringsbeslut

 • Managera flödet i portföljen med Portfolio Kanban

 • Agila arbetssätt i portföljen med LACE, PMO och Communities of Practice

 • Lean-Agil uppföljning och mätetal

VEM SKA GÅ KURSEN

Utbildningen vänder sig till dig som vill utöka dina kunskaper inom Lean och Agil portföljstyrning, och kunna stödja din organisations Agila transformation från ett lednings- och styrningsperspektiv.
Därför riktar sig utbildningen till management, ledare och chefer, programledare, Agila coacher, förändringsledare, PMO, controllers, Product management, utvecklingschefer, enterprise arkitekter, Release Train Engineers och andra som behöver få en hög insikt i hela systemet för större Agila transformationer.

MER OM LEAN PORTFOLIO MANAGEMENT

KURSÖVERSIKT

Under den här 3-dagarsutbildningen i Lean Portfolio Management arbetar vi oss igenom principer och metoder för hur vi kan realisera hela organisationens strategi och hur vi bäst skall strukturera utvecklingsarbetet mellan flera värdeströmmar på ett smidigt och Agilt sätt, samtidigt som vi tillfredsställer organisationens behov av styrning, uppföljning och målinriktat kundfokuserat arbete som levererar på uppställda mål. Utbildningen innehåller en mix av lärande och workshop-arbete, som syftar till att du som deltagare skall kunna ta med dig en initial plan för hur ni skall kunna transformera till en Agil portfolio.

Vi går bland annat igenom hur du kan arbeta med och kommunicera strategiska mål i form av Objectives and Key results (OKR), hur du kan bygga upp din portfolio kanban och prioritera stora initiativ utifrån ett ekonomiskt synsätt med kunden i centrum. Vi diskuterar också hur vi kan arbeta med delaktighet i budgetering – Participatory budgeting, hur vi fördelar budget och följer upp resultat.

Efter genomförd utbildning kan du certifiera dig till Portfolio Manager – en certifiering som också ger dig tillgång till ett digert material med workshops med mera för ditt fortsatta Agila portfolio-arbete.

Som deltagare kommer du att kunna tydliggöra ert behov av förflyttning med hjälp av flera Portfolio Canvas och identifiera prioriterade initiativ för att uppnå det framtida läget för er portfolio. Utbildningen ger också insikter i hur ni skapar budget baserade på värdeströmmar, riktlinjer för ekonomiska beslut i organisationen, och hur ni etablerar mätetal för er organisations förmågor.

Lean Portfolio Management är utbildningen du behöver för att få insikt och kunskaper i hur du använder SAFe, Lean och Agile för att skapa mer kundnytta och högkvalitativa hållbara resultat i din organisation.

Förutsättningar

För att få mesta möjliga ut av utbildningen rekommenderar vi att du som går kursen är familjär med Agila koncept och principer, och du har antagligen redan gått en kurs i SAFe såsom Leading SAFe eller en PO/PM-kurs.

INKLUDERAT I KURSEN LEAN PORTFOLIO MANAGEMENT

 • Högkvalitativ utbildning och handledning av en erfaren praktiker och utbildare från We Are Movement

 • Medlemskap i We Are Movement Slack Community

 • Ett års medlemskap i Scaled Agiles community online

 • Fysisk & digital arbetsbok

 • Inkluderat certifieringsprov för Certified SAFe® Agilist certifiering online efter genomförd kurs

 • Lean Coffee uppföljningssession efter kursen

TILLGÄNGLIGA KURSDATUM

Laddar Courses & Events

maj 2024