Laddar Courses & Events
Detta course har redan ägt rum.
Online Course

Kurs: Konkurrensfördelar genom Lean-Agil Upphandling

with Mirko Kleiner
kr
3 days april 18 - april 20 Onlineutbildning (Svensk tidszon)

Med den här tre dagars-kursen och workshopen får du insikter i Agil upphandling och kunskap om hur man tillämpar Lean Procurement Canvas tillsammans med metoder och tekniker för effektivare samordning kring värde, intressenthanttering, inköp, kontraktering och sammansättning av agila team för inköp och upphandling.
Som deltagare kommer du att lämna kursen med en överlägsen inblick i Lean & Agil upphandling & inköp och ta med dig många tips om hur du kan skifta din organisation och dess leverantörer mot mer anpassningsbara upphandlingsmodeller.

ÖVERBLICK

Vi behöver alla förbättra sättet vi hittar nya interna och externa partners, tjänster och/eller produkter. På grund av den snabbt föränderliga marknaden måste vi radikalt förbättra tiden det tar – vår time to market – att det tar dagar/veckor från idé till kontrakt kommer att bli det nya normala.
Lärdomarna från denna kurs erbjuder nya möjligheter för Agila företag och organisationer att med sina upphandlings- och försäljningsfunktioner hålla jämna steg och vara relevanta för verksamheten. Kursen hålls i form av en interaktiv workshop, där vi spenderar ungefär 1/3 av vår tid på teori och resten på tillämpbara övningar och erfarenhetsutbyte mm.

I denna Lean Agile Procurement-kurs kommer du att:

 • Tillämpa Lean Procurement Canvas på ditt eget upphandlingscase under workshopen. Vi kommer att tillbringa nästan hela den andra dagen med detta, med stöd av en av våra framgångshistorier.
 • Göra en självskattning av din organisation med hjälp av vår Heat Map, så att du vet exakt var du ska börja förändringen efter workshopen.
 • Få många läro- och delningsmöjligheter mellan kursledaren och deltagarna, där man utvecklar varandras case, identifierar utmaningar, fallgropar, etc.

VEM SKA GÅ DEN HÄR KURSEN

Kursen är utformad för deltagare från alla nivåer i din organisation, oavsett om du är på köpare/leverantörssidan eller inom den offentliga eller privata sektorn. Du bör delta om du är:

 • en ledare som driver förändring och söker nya sätt att arbeta även bortom företagsgränserna, t.ex. som CxO, beslutsfattare, processägare, Scrum master, Agil coach eller förändringsledare
 • kommersiellt ansvarig och söker efter mer effektiva tillvägagångssätt för att hitta partners/produkter/tjänster som minimerar risker och maximerar affärsvärde och time to market, t.ex. som kommersiell chef, affärsområdes-/produktägare, chef för innovation/leverans, strategisk inköpare
 • ansvarig för efterlevnad och styrning och vill stödja mer Agila kontrakt och partnerskap samtidigt som du fortfarande följer efterlevnadskraven i en högt reglerad eller offentlig miljö.

Förkunskaper

Alla är välkomna att gå den här kursen oavsett förkunskaper. Kursen är värdefull för lean och agila experter och för nybörjare eller experter inom upphandling och inköp. Det är en fördel om du har grundläggande kunskaper inom upphandling, inköp eller partner management.

Kurstider

Denna kurs i Lean Agil Upphandling i april 2023 äger rum under följande dagar:

Måndag 17 april kl. 14.30-15.30: Kort introduktionssession för att koppla upp och kontrollera tekniken
Tisdag 18 april kl. 08.30-12.30: Utbildningsdag 1
Onsdag 19 april kl. 08.30-12.30: Utbildningsdag 2
Torsdag 20 april kl. 08.30-12.30: Utbildningsdag 3

Cirka 10 dagar efter kursen: Uppföljningssession för att diskutera eventuella frågor och idéer efter kursen.

Den här kursen lär dig att

 • Använda Lean Procurement Canvas och gå igenom metoden i Lean-Agile Procurement med ett av dina egna case

 • Använda praktiska agila tekniker för mer effektiv samordning kring värde, intressenter, inköp, kontrakt och teamuppbyggnad

 • Veta med hjälp av Heat Map var du ska börja för att göra ditt agila team, affärsenhet, funktion eller organisation mer konkurrenskraftig genom betydligt förbättrad time to market med samma eller bättre kvalitet

 • Bli en certifierad Lean-Agile Procurement-praktiker (Credential 1), med ett års medlemskap i LAP-communityn

DAG 1: Förstå hur digitaliseringen har förändrat upphandlingar

 • Vad dagens inköpare och leverantörer behöver förbättra

  Vi diskuterar tillsammans den aktuella utvecklingen på marknaden och din egen organisations partnersystem för att bedöma fördelar och nackdelar med vanliga inköp.

 • Vilka förbättrade lösningar erbjuder dagens tekniklandskap?

  Vi gör en rundtur i modernt inköps status quo och tittar på branschtrender som driver behovet av ett nytt tillvägagångssätt vid inköp av tjänster och produkter.

 • Vad är annorlunda med Lean-Agilt inköp och var ska det tillämpas?

  Förstå Lean-Agile Procurement som tillvägagångssätt, tillämpningsområden och varför samarbete är nyckeln för att bygga partnerskap.

DAG 2+3: Tillämpa Lean Procurement Canvas

 • Hur olika avdelningar använder Agila principer för bättre upphandling

  Lär dig hur Agile har gjort Tesla, Google, ING-DIBA och många andra mer framgångsrika och hur inköps- och försäljningsstrategier kan dra nytta av det.

 • Hur Agila principer hjälper dig att köpa in och sälja rätt saker

  Lär dig hur LAP-tillvägagångssättet gör det möjligt för dig att fokusera på de viktigaste tjänster och produkter att köpa/sälja för att förbättra time to market betydligt med likvärdig eller bättre kvalitet än idag.

 • Hur du använder Lean Procurement Canvas för ditt eget företag

  Vi fyller tillsammans i LAP Canvas med hjälp av ett verkligt scenario. Sedan kan du tillämpa det på ett av dina egna case.

Inkluderat i kursen

 • Tre dagar med högkvalitativ kursledning från Mirko Kleiner

 • Medlemskap i We Are Movement Slack Community

 • Ett års medlemskap i Lean Agile Procurement Community

 • Bli en certifierad Lean-Agile Procurement-praktiker (Credential 1)

 • Bra erfarenhet av online samarbetsplattformar

INSTRUCTORS

Mirko Kleiner

Mirko Kleiner

Mirko Kleiner är en respekterad ledande förespråkare för Lean-Agil Upphandling och en internationell keynote-talare. Han är en mycket uppskattad lärare inom området och är välkänd för att kunna dela med sig av många verkliga exempel på agil upphandling från en mängd olika branscher samt från offentlig sektor över hela världen. Mirko är också ordförande för Lean-Agile Procurement Alliance.

EARLY BIRD TICKETS

Kurs: Konkurrensfördelar genom Lean-Agil Upphandling

with Mirko Kleiner

REGULAR TICKETS

Kurs: Konkurrensfördelar genom Lean-Agil Upphandling

with Mirko Kleiner

Kurs: Konkurrensfördelar genom Lean-Agil Upphandling

 • with Mirko Kleiner

 • 3 days april 18 - april 20

 • Onlineutbildning (Svensk tidszon),

The fine print

Cancellations done up to 30 days before the course start date will not be charged and all paid fees will be reimbursed.
Cancellations done up to 10 days before the course start date will be charged 50% of the course fee.
Cancellations done within 10 days before the course start date will be charged the full course fee.

All prices are excluding VAT.
VAT will be added to all prices during checkout, depending on your country of residence.

INTERESTED IN AN INHOUSE OR ONLINE AGILE CLASS?

Are you interested in this course as a inhouse class at your company or even an online course?
Our trainers are happy to talk about including your specifics in the training. Just Contact us and we’ll get back to you as soon as possible!