Project Description

KURS

Utvecklande Ledarskap (UL)

En utbildning baserad på den senaste forskningen inom ledarskap
Se tillgängliga datum

Utbildningen är skapad av Försvarshögskolan och bygger på deras etablerade och väl beforskade ledarskapsmodell.

Den är riktad till dig som är chef, ledare eller har en annan roll och önskar skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa hos både dig själv och dina medarbetare.

KURSÖVERSIKT

Syftet med utbildningen är att förbättra ditt egna ledarskap genom att lära dig om Ledarskapsmodellen från Försvarshögskolan samt att öka din förmåga att leda och samverka med andra.

Du kommer få chansen att lära mer om dig själv och ditt ledarskap, reflektera samt få användbara verktyg för att hjälpa dig, dina medarbetare och din organisation att utvecklas.

I den här kursen så är en av de två handledarna Carl Starendal som är en av Försvarshögskolans certifierade Handledare samt även Agil expert & SAFe Fellow. Det innebär att du i den här kursen kan få extra stöd och rådgivning för att koppla Utvecklande Ledarskap till att leda Agila team, tåg och organisationer.

VEM ÄR DEN HÄR KURSEN FÖR

 • Executive Managers
 • Linjechefer
 • Grupp- och teamchefer
 • Release & Solutions Train Engineers (STEs)
 • Program och projektledare
 • Scrum Masters & Produktägare
 • Agila coacher

UPPLÄGG

 • Utbildningen utförts i internatform på hotell under tre dagar där även kvällarna används
 • Tio veckor efter utbildningen genomförs en heldag för återkoppling och djupare reflektion
 • Kursen genomförs med mellan 9 och 20 deltagare
 • Innan utbildningen kommer de personer du leder att bedöma dina ledarskapsförmågor. Med hjälp av kursen kommer du att skapa en plan för ditt framtida ledarskap. Du kan välja 6-10 personer för att göra bedömningen som görs online.

FÖRKUNSKAPER

Alla som är involverade i en ledarroll, inklusive chefer och ledare på alla nivåer, kan delta i utbildningen och det är inget krav att du har ett formellt personalansvar för att delta.

Kursen kräver inte hellet något ”främlingsskap” det vill säga att man kan gå den med andra som man jobbar med i sin egen organisation.

ÄMNEN

 • ULL – Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning

 • Den forskningsbaserade Ledarskapsmodellen

 • Tillämpa ett Utvecklande Ledarskap som ledare

 • Använda ett Konventionellt Ledarskap på rätt sätt

 • Minska mängden Destruktivt Ledarskap

 • Personlig feedback på ditt ledarskap

 • Metod för personlig ledarutveckling

 • Skapa en personlig utvecklingsplan

UTVECKLANDE LEDARSKAP & LEDARSKAPMODELLEN

Konceptet Utvecklande ledarskap (UL) är skapad utifrån Försvarshögskolans forskningsbaserade Ledarskapsmodell som i sin tur bygger på den världsomfattande och etablerade forskningen inom ”Transformational Leadership”.

UL har visat sig ha positiv påverkan på en organisations resultat och skapar starka förutsätttningar för medarbetare att ta eget ansvar och skapa egen, inre motivation kopplat till arbetet. Det anses också vara den ledarmodell som bäst passar för nästa generation av medarbetare.

Ett Utvecklade Ledarskap kännetecknas av att ledaren agerar som en förebild och tar upp moraliska och etiska frågor, samt agerar utifrån en synlig och förståelig värdegrund.

Ledarskapsmodellen
Vi erbjuder även en faciliterad bokcirkel online i boken Ledarskapsmodellen som utgör också den teoretiska grunden för kursen Utvecklande Ledarskap.

MER LÄSNING

INKLUDERAT

 • 3+1 dagar högkvalitativ utbildning med Carl Starendal och en till handledare

 • Kursmaterial och arbetsbok

 • Kurslokaler och hotell med hög kvalitet

 • ULL – Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning

 • Helpension och eget hotellrum kursens första tre dagar

TILLGÄNGLIGA KURSDATUM

Laddar Courses & Events

maj 2024