Project Description

BOKCIRKEL

Ledarskapsmodellen 2.0

En bokcirkel om boken Ledarskapsmodellen 2.0 faciliterad av Carl Starendal
Se tillgängliga datum

ÖVERSIKT

Du kommer att läsa boken ”Ledarskapsmodellen 2.0” tillsammans med Carl Starendal och de övriga deltagarna under 10 veckor. Och kommer att lära dig om den beforskade modellen samt även hur den kopplar samman med och stödjer ledarskapet av Agila team, tribes/ARTs och organisationer.

Varannan vecka kommer du att träffa Carl och gruppen online för en 90-minuters session där du går igenom de kapitel som du har läst, samt diskuterar och reflekterar över materialet i boken.

FORMAT

 • 8 – 25 deltagare
 • 5 sessioner, 90 minuter varje gång online
 • Du får en fysisk kopia av boken över post och ett certifikat på deltagande

VEM SKA DELTA

 • Ledare och chefer
 • Linjechefer
 • Affärsägare
 • RTEer och Solution Train Engineers (STEer)
 • Program och project ledare
 • Scrum Masters
 • Agila Coacher

SESSIONER

 • Session 1: Introduktion till Ledarskap & Ledarskapsmodellen (20 sidor att läsa)
 • Session 2: Beteenden – Ledare och omgivning (40 sidor att läsa)
 • Session 3: Ledarskapsstilar och kombinationer av ledarbeteenden (30 sidor att läsa)
 • Session 4: Indirekt Ledarskap och utveckling av Ledare (20 sidor att läsa)
 • Session 5: Avslutande workshop, vad betyder det här för mig?

BOK: LEDARSKAPSMODELLEN 2.0

Ledarskapsmodellen 2.0

Boken ”Ledarskapsmodellen 2.0” är en fokuserad och kondenserad beskrivning av modellerna och teorierna bakom de brett använda och populära verktyg, modeller och utbildningar inom Ledarskap som utvecklats utifrån Försvarshögskolans forskning inom Ledarskap. Det är en väldigt användbar bok för att diskutera utifrån och lära sig om Ledarskap från en forskningsbaserad utgångspunkt.

”Ledarskapsmodellens centrala tes är att ledarskap formas av ett samspel mellan hur ledaren är som person och det yttre sociala och kulturella sammanhanget. Ledarskapsmodellen innehåller tre huvudkomponenter: ledarkarakteristika, omgivningskarakteristika och ledarstilar. Det komplexa samspelet mellan dessa komponenter beskrivs ingående och illustreras med ett stort antal exempel. Ledarskapsmodellen utgör också basen för tre av Sveriges mest spridda ledarskapsutbildningar som vilar på vetenskaplig grund: Utvecklande ledarskap (UL), Utveckling av grupp och ledare (UGL) och Indirekt ledarskap (IL).”

Ledarskapsmodellen utgör också den teoretiska grunden för den mycket populära forskningsbaserade utbildningen Utvecklande Ledarskap (UL) som vi erbjuder.

MER LÄSNING OM LEDARSKAPSMODELLEN

INKLUDERAT

 • Högkvalitativ facilitering av Carl Starendal

 • Fem sessioner online på 90 minuter vardera

 • Förberett läromaterial inför varje workshop

 • Certifikat om deltagande

 • Inkluderad fysisk kopia av boken (Svensk eller Engelsk)

 • Adderade ämnen och diskussioner om Ledarskapmodellen och Agilt arbetsätt

TILLGÄNGLIGA DATUM

There are no available courses at the moment. Please leave your e-mail and we will let you know as soon as new course dates are available.
We Are AW 27th of August NEW

BESTÄLL BOKCIRKELN FÖR INTERNT BRUK I ER ORGANISATION

Använd formuläret för att kontakta oss så kan vi ordna en intern version av bokcirkeln i er organisation.

Facilitated Book Circles
reCAPTCHA