Project Description

Product Management

Agile Product Management

Nyttja designtänkade för att skapa attraktiva produkkter och tjänster för kunden
Visa aktuella datum

Ämnen i kursen

 • Din roll som Product Manager organisationen

 • Undersöka marknadsbehov, segmentering och konkurrenssituationen

 • Segmentering av marknad och kunder

 • Använda empati för att utveckla produktens och tjänstens utformning

 • Arbeta fram vision och strategi för din produkt

 • Ta fram och utveckla roadmaps för din tjänst och produkt

 • Arbeta med innovation i värdeströmmarna

 • Leverera värde med hjälp av SAFe i stora organisationer

 • Utveckla produkter och tjänster med ett ekonomiskt synsätt och kunden i centrum

Vem kursen riktar sig till

Utbildningen passar dig som:

 • Är Product Manager, Chief Product Owner eller Produktägare
 • Arbetar med produkt- eller tjänsteutveckling som produktchef eller produktutvecklare
 • Är Agil Coach eller SPC
 • Vill lära dig mer om Design Thinking och metoder för produktutveckling
 • Arbetar i en organisation som är i en Agil transformation, tex med hjälp av SAFe

Product Management Kursöversikt

Arbetar du som Product Manager, Chief Product Owner eller är du kanske produktägare som vill utforska fler metoder för att öka dina produkters och tjänsters attraktionskraft?
Under den här interaktiva kursen går vi igenom och arbetar med insikter och verktyg från Design Thinking, Lean UX och Lean Startup för att skapa och vidareutveckla innovativa produkter och tjänster.
Lär dig hur du arbetar med produktens och tjänstens hela livscykel – from concept to cash – genom att analysera marknadsbehov, segmentering, konkurrens för att använda metoder som empathy mapping, designs sprints, kundresor med mera i organisationens arbete med att skapa attraktiva och hållbara produkter och tjänster.

Här går vi igenom hur design thinking kan hjälpa dig att skapa tjänster och produkter som är:

 • Desirable – vad dina kunder vill ha
 • Viable – förtjänstfulla för dig att skapa och sälja
 • Feasible – som du faktiskt kan bygga och skapa
 • Sustainable – hållbara att leverera över tid

Om du dessutom har rollen som Product Manager för ett Agile Release train och behöver förstå hur du navigerar i SAFe och maximerar utkomsten ur värdeströmmen är detta verkligen kursen för dig!

Stora delar av den här kursen är utvecklad av Luke Hohmann – författaren bakom Innovation Games, bland andra böcker.

Förutsättningar

Du känner väl till Agila arbetssätt och principer och har gått en SAFe-kurs innan. Du har antagligen en bakgrund inom produkt- och tjänsteutveckling. Om du har erfarenhet som product manager, produktchef, product owner, RTE, marknadsansvarig et cetera, där är detta kursen för dig!

Aktuella kurstillfällen

There are no available courses at the moment. Please leave your e-mail and we will let you know as soon as new course dates are available.
We Are AW 27th of August NEW