BLOG

Vad är nytt i SAFe 5.0?

En summering och analys av den förhandstitt på version 5.0 av ramverket SAFe som lanserades på SAFe Summit i San Diego.

Den här bloggen är den första i en tredelad serie med artiklar om SAFe 5.0 som jag publicerar under de kommande tre veckorna. Idén är att jag går igenom de övergripande dragen i hur den nya versionen skiljer sig från den tidigare i de första två, för att sedan göra en lite djupare analys av vad det här betyder i den tredje.

Förhandstitt på SAFe 5.0

SAFe 5.0

Det som publicerats idag är en “förhandstitt” av en potentiell ny version av ramverket online. Iden är att kunna få feedback och kunna anpassa ideerna i 5.0 till den feedbacken för att sedan kunna lansera den nya versionen officiellt i Januari 2020.

Förhandstitten på SAFe 5.0 hittar du här

Övergripande är att 5.0 har konceptet Business Agility i fokus

Lean produktutveckling/Agile/SAFe är som ideer sprungna ur behovet att kunna bygga kraftfull, komplex teknologi på ett smart, smidigt och modernt sätt. En av de största trenderna idag är dock att affär och teknologi allt mer smälter samman helt, och att teknologi inte bara är en möjliggörare utan en helt kritisk del av att skapa en affär eller hjälpa en användare/kund. Det innebär att de organisationer som kan skapa en smidig och snabbrörlig affärsförmåga (Business Agility) är nu de som använder Agilt och Lean tänkande och metodik över hela organisationen för att bygga framtidens innovativa och kundfokuserade lösningar.

I kort utgörs det i Scaled Agiles värld av sju kompetenser/förmågor som organisationen behöver kunna:

  • Lean och Agilt ledarskap
  • En kultur av organisatoriskt lärande
  • Agila team och teknisk agilitet
  • Agil produktleverans
  • Lösningsleverans i stor skala (för stora cyberfysiska system)
  • Lean portföljstyrning
  • Organisatorisk agilitet

Flera av de här förmågorna fanns med tidigare i version 4.6. Min syn på det som är nytt med 5.0 är att vi kan bryta ner det i åtta större teman som från och med nu finns med i ramverkets artiklar, rekommendationer och utbildningar.

1. Behovet av en kultur som stöttar kontinuerligt lärande

SAFe lyfter nu tydligt fram det faktum att de agila team, tåg och värdeströmmar vi bygger och de principer och metoder som de använder behöver finnas i ett större sammanhang för att skapa resultat. Det sammanhanget är organisationens förmåga att skapa en kultur av organisatoriskt lärande (Continuous Learning Culture). Där organisationen är kapabel att generera insikter och integrera ny kunskap löpande i såväl produkter och tjänster som levereras, som i sig självt och de människor som utgör den.

Här fokuserar ramverket på hur man lyfter fram och möjliggör organisatoriskt lärande, en miljö som stimulerar innovation samt har som har tydlig fokus på ständiga förbättringar.

SAFe 5.0 kultur av kontinuerligt lärande

Kontinuerligt lärande i SAFe 5.0

2. Fokus på att skapa organisatorisk flexibilitet och smidighet

Den organisatoriska agiliteten är en förmåga som omfattar hur människor och team som tänker Lean och Agilt kan anpassa och evolvera sina affärsprocesser och sin strategi för att snabbt kunna anpassa organisationen för att på så sätt möta nya möjligheter, kunder och affärer.

Om vi tittar lite närmare på det sticker tre saker ut:

  • En Lean approach för våra affärsprocesser, där vi med en Lean lins och ett Lean tankesätt tittar på hur vi optimerar de affärsflöden som skapar nyttan för våra kunder.
  • Lean och Agilt tänkande team och människor, att alla involverade, även utanför den direkta systemutvecklingen omfamnar ett Lean och Agilt synsätt på hur vi hjälper en kund och skapar värde tillsammans.
  • Strategisk flexibilitet, bygga organisatorisk förmåga att vara i kontakt med sin marknad, sina kunder och snabbt kunna byta riktning.

Artikeln om “Organizational Agility” i SAFe 5.0 finns här

3. Förmåga att göra en agil produktleverans och att använda designtänkande

En av de större förändringarna som man kanske inte tänker på direkt är att en värdeström nu hänger ihop ännu mer, och att nivåerna program och team nu smält samman. SAFe har inte längre en nivå som heter “program” och en som heter “team”, nu är allt det som de agila teamen gör med DevOps och den kontinuerliga leveransförmågan tydligt sammanfattat som “essential” och de tillsammans skapar den organisatoriska förmågan “Agil Produktleverans”.

SAFe 5.0 Agil produktleverans

Läs mer om det här

En helt ny sak är även att SAFe nu tydligt lyfter fram designtänkande som en nyckel för att på ett smidigt sätt skapa lösningar med stark kundfokus:

SAFe 5.0 designtänkande

Desingtänkade i SAFe 5.0 hittar du här

4. Tydligare stöd för att integrera Agila affärsteam

En sak som version 5.0 tydligt lyfter fram och som även jag personligen har mycket erfarenhet av är just Agila affärsteam. Där flera kompetenser bortom de traditionella för utveckling, drift och test deltar som en del av en värdeström eller en ART för att skapa affärsnytta.

SAFe 5.0 Agile Business Teams

Agila team i SAFe 5.0 finns här

Vad innebär version 5.0 för mig?

Än så länge är version 5.0 bara en förhandstitt, men Scaled Agile siktar på att lansera den färdiga versionen i januari 2020. De tillhandahåller även ramverk och kurser i SAFe 4.6 ett helt år framåt efter det samt gratis uppgradering till version 5.0 för de som önskar.

På We Are Movement så ingår det för er som går kurser med oss under hösten och vintern 2019 en gratis halvdagsutbildning i SAFe 5.0 när det väl kommer ut. Den kan ni gå gratis om ni vill för att göra det lättare för er att använda ideerna i det nya ramverket och fortsätta er organisatoriska läroresa.

Nästa vecka kommer vi att titta närmare på hur SAFe 5.0 har tagit en djupare titt på ledarskap, att organisera sig kring värde (det finns en ny tionde princip) och hur deras nya självskattningsverktyg för “Business Agility” fungerar.

Här är en länk till den andra artikeln om SAFe 5.0: Vad är nytt i SAFe 5.0? Del 2.

/Carl Starendal

Kommande kurser hos We Are Movement i Stockholm:

Se alla våra kommande kurser 2019/2020 i Sverige och Danmark här: https://wearemovement.se/courses/