BLOG

Vad är nytt i SAFe 5.0? Del 3 – Analys

I den här tredje och sista delen så gör jag en lite djupare analys av varför SAFe 5.0 ser ut som det gör och vad det här sammantaget innebär för ramverket SAFe och företaget Scaled Agile framåt.

Vad är nytt i SAFe 5.0, del 3

Nu är det dags för den tredje och avslutande delen i den serie artiklar som jag skriver om SAFe 5.0 sedan versionen lanserades som “förhandstitt” i Oktober i år.

I den här delen så gör jag en lite djupare analys av varför den här versionen ser ut som den gör, och vad det här sammantaget innebär för ramverket SAFe och företaget Scaled Agile framåt.

Ramverket sätter fingret på att den lättrörliga affärsförmågan är central

Den förmåga att hantera och omsätta variabilitet till nytta som varit central inom Agil systemutveckling har nu sträckts ut till att omfatta även det bredare begreppet affärsutveckling i ramverket SAFe. Den förflyttningen kommer från observationer av vad framgångsrika team gör ute i världen idag; de för samman affär och teknik för att bygga smarta lösningar till sina kunder på ett smidigt sätt. Här är nu ramverket ett bättre stöd och inspiration för hur man kan göra det om man är på en sån resa.

Förhoppningsvis leder det till att fler ser hur en separation mellan teknik och affär idag är en väldigt klumpig och ganska dålig uppdelning och framåt vågar föra samman de två perspektiven/delarna av sina organisationer. Och gissningsvis så kommer även ramverket SAFe framåt att fortsätta expandera stöd och utbildningar även kring att jobba lättrörligt utanför området systemutveckling.

Scaled Agile trycker mer på vikten av att organisera sig kring värde och ha en stark kundfokus

Här väljer Scaled Agile nu att lägga mycket mer tyngd och tydlighet på att en Lean och Agil approach bygger på att man tacklar de långa feedbacklooparna mellan de som skapa nytta/värde och de som tar emot värdet av det som görs. Det är nu extremt tydligt i rekommendationerna att nyckeln är att organisera arbetet kring värdeflöde och kund istället för interna proxys (“avdelning”, “kompetens”, “budget”) då det drastisk får ner mängden överlämningar och flyttar fokus till “nytta för kund” istället.

Skälet till det här är att det funnits många tydliga fall i fältet då Lean/Agila metoder eller ramverk använts men där man valt att strunta i att organisera arbetet kring värde/kund och istället formerat ARTs/Tribes/Team kring befintliga projekt/program/avdelningar/budgetar och på så sätt inte fått bra effekt av att jobba lättrörligt. Det har istället blivit lite nya arbetssätt, möten och begrepp som introducerats men ingen egentlig systemisk ändring i hur man ser på vad man gör eller vilken nytta som skapats i slutänden. Gissningsvis gör det här förtydligandet att det blir mindre risk för missförstånd kring vad en Lean och Agil approach bygger på (värde/nytta/kund) och lättare att förstå vad man behöver göra som organisation.

När ramverket nu trycker ännu mer på det kritiska av att lyfta in användaren/kunden i det man skapar så blir det även viktigt att ha de kompetenserna och de verktyg som gör det möjligt. Här har företaget Scaled Agile nu skapat en avancerad tredagars utbildning i Agilt Produktledarskap (APSM) som är inriktad på att lära sig att applicera just designtänkande, kartlägga kundresor och applicerar ett strukturerat marknadstänk för att bygga fantastiska framtida produkter och tjänster.

På We Are Movement erbjuder vi nu den här väldigt avancerade utbildningen under 2019 och 2020. Den är inriktad på de CPOs (“Chief Product Owners”), Produktledare och seniora Produktägare som vill expandera sitt kunnande och certifiera sig i att använda avancerade verktyg i sitt fält för att kunna leda teams och ARTs mot framtida potentiella marknader och produkter/tjänster.

Du hittar vårt erbjudande om utbildning i APSM här: Agile Product and Solution Management

Det kontinuerliga värdeflödet ersätter nivåerna “program” och “team” i ramverket

En annan stor sak är att ramverket nu äntligen släpper koncepten “teamnivå” och “programnivå” och istället refererar till värdeflödet och det som är “essentiellt” istället; långlivade agila team som dynamiskt samverkar för att kontinuerligt leverera värde. Det är en kraftfull story och en beskrivning av vad Scaled Agile ser ute i marknaden idag som även en bort en del av det arv som finns kring ordet “program” som tidigare funnits i SAFe. Här ser vi nu i ramverket början på ett mer nyanserat narrativ om vad som i mitt tycke är en av de absolut största innovationerna de sista 10 åren inom snabbrörlig utveckling, konceptet med kontinuerlig leverans och en tungt automatiserad CI/CD pipeline som små, tvärfunktionella team samverkar kring.

Vad vi har att vänta oss här är nog allt mer fokus framåt på just konceptet CI/CD även utanför ren mjukvara och mer metoder, tekniker och koncept för att bygga en sådan pipeline och sätt att arbeta med den.

SAFe rör sig mer in i den “mjuka” världen

Historiskt har teamet på Scaled Agile valt att fokusera mycket på de konkreta och operativa saker som utgör ramverkets förmåga att stötta multipla team att leverera gemensam nytta. Det har varit tungt fokuserat på events, pipelines och agila team som samverkar men kanske inte så mycket på den större kontext (i.e. företag/organisation) som de här sakerna existerar inuti.

Det som dock varit tydligt för mig som praktiker i fältet är att om man börjar jobba med “Agila metoder” utan att man även parallelt utvecklat en flexibilitet i den organisation man byggt, och ovanpå det inte övat upp förmågan till organisatoriskt lärande så har de initiala lättrörliga teamen och förmågorna som skapats inte kunnat utvecklas vidare över tid, och i vissa fall till och med inte kunna skapa den nytta man hoppats på.

Skälen är att nya värdeströmmar behöver formeras över tid när affären förändras och även att begrepp som innovation och utforskande av kundnytta kräver att en stor del av det arbete som görs producerar oväntade resultat, något som stöts ut om inte organisationen har syn på lärande som något nyttigt i stort.

Nu ser vi med additionen av kompetenserna “organizational agility” och “continuous learning organisation” början på hur SAFe som ramverk ser på hur andra tagit sig an dessa lite mer mjuka/större organisationsfrågor och påbörja att konkretisera dessa. Min gissning här är att vi kommer att se mer framöver kring HR, finans, linjeorganisation och de kulturbyggande delarna som faktiskt behövs för att skapa den åtråvärda “Business Agility” som är målet idag.

Sammanfattning

Det var verkligen på tiden att ramverket SAFe börjar nämna de mer mjuka sidorna av att jobba lättrörligt som i slutänden behövs lika mycket som de mer “tekniska” (mindre batches, lägre WIP, CI/CD m.m) delarna. Jag är även otroligt glad att de tagit steget och gjort det som kanske varit mer implicit och kanske delvis otydligt kring att organisera kring värde/kund mycket mer explicit då en Lean och Agil approach i slutänden helt och fullt bygger på det.

/Carl Starendal

De två tidigare delarna i blog-serien hittar du här:

Vad är nytt i SAFe 5.0? (Del 1)

Vad är nytt i SAFe 5.0? (Del 2)