BLOG

Vad är nytt i SAFe 5.0? Del 2.

Andra delen av en summering och analys av den förhandstitt på version 5.0 av ramverket SAFe som lanserades på SAFe Summit i San Diego nyligen.

Vad är nytt i SAFe 5.0, del 2

Här kommer den andra delen i en serie om tre bloggar om SAFe 5.0 som lanserades som “förhandstitt” under SAFe Summit i San Diego nyligen. I den här delen så dyker vi in i de sista stora saker som är nytt i den här versionen för att sedan i den sista delen som kommer om två veckor göra en lite djupare analys av vad det här sammantaget innebär.

Organisera sig kring värde, nu som princip #10

SAFe har med 5.0 fått en till grundläggande princip, nummer 10 “Organisera kring värde”. Det konceptet har historiskt i SAFe varit lite implicit och en sak som hela Lean-perspektivet bygger på då det blir otroligt mycket lättare att skapa genomflöde om vi stöttar organisationen att göra det lätt för de som bygger och levererar något tillsammans att mötas, planera och leverera tillsammans som team, tåg och värdeström.

Skälet till att den här nu kodifieras i en egen princip (#10) nu i version 5.0 är just att försöka göra det implicita mycker mer explicit framåt kring det här. Det här är inte en sak som “vi gör om vi behöver”, utan ett antagande som alla andra saker i slutänden står på.

Länk till artikeln: “Organize around value”

Fördjupad förklaring och modell för hur ledarskap fungerar som en nyckelkompetens för Lean och Agilt i större skala

Hela begreppet “Lean-Agile Leadership” har fått mer nyanser och djup i den senaste versionen.

  • Ledaren som omfamnar att tänka Lean och Agilt och som jobbar utifrån principer
  • Att leda som exempel
  • Ett ledarskap som leder även själva förändringen

De grundläggande ideerna är grovt detsamma, men det hela har nu fått mer detaljer genom att man lyfter fram Carol Dwecks arbete med “Growth Mindset” som en nyckel samt även refererar till Peter Senges arbete med systemtänkande från “The Fifth Discipline” som två relevanta kunskaps-kroppar som vi kan inspireras av och hämta inpiration från.

Mer stöd för att bygga stora cyberfysiska lösningar med en Lean och Agile approach

“Enterprise solution delivery” är den kompetens i SAFe som behövs när de lösningar man levererar till sin kund är väldigt stora och ofta då spänner över multipla Agila Releasetåg och även över mjukvara, hårdvara och inbäddade system.

De delar som framförallt är utvidgade är två saker:

1. Koordinera multipla tåg och leverantörer

Nu finns det mer insikter kring och ideer från hur andra har koordinerat och samverkat när flera värdeströmmar samverkar inom samma uppdrag för affär eller teknologi. Ofta kopplat till väldigt stora och komplexa lösningar och sammanhang där multipla leverantörer behöver samverka.

2. Kontinuerlig uppdatering av större cyberfysiska system

Allt fler av de stora och cyberfysiska (där hårdvara och mjukvara samverkar) lösningarna går idag bortom att vara en produkt som levereras en gång, nu blir även de allt mer tjänstebaserade där de uppdateras löpande under hela livscykeln. En approach som ramverket nu fokuserar på även för riktigt stora lösningar är just att bygga en pipeline för kontinuerlig leverans (“Continuous Delivery Pipeline”) och hur kritisk den är även i en multi-domäns kontext med stora lösningar.

Här spänner rekommendationerna nu över hur en sådan pipeline kan se ut och vilka typer av tekniker som blir viktiga då:

  • Programmerbar och rekonfigurerbar digital elektronik 
  • Additiv tillverkning
  • Infrastruktur som kod
  • Modulariserad arkitektur

“Business Agility” finns även som utvärdering för organisationer

SAFe erbjudet nu även en utvärdering för “business agility” där organisationer kan självskatta mot multipla kompetenser/perspektiv som tillsammans utgör den flexibla affärsförmågan.

Artikeln om det hittar ni här: “Measure and Grow”

/Carl Starendal

Kommande kurser hos We Are Movement i Stockholm:

Se alla våra kommande kurser 2019/2020 i Sverige och Danmark här: https://wearemovement.se/courses/